Khách hàng sẽ không mất quá nhiều thời gian để cài đặt phần mềm, ứng dụng tại Vi Tính Nhanh