Khi máy tính bị mất âm thanh, việc đầu tiên các bạn cần làm cho mình là hãy xác định nguyên nhân dẫn đến lỗi. BƯỚC 1: KIỂM TRA PHẦN