VITINHNHANH.COM

Sửa chữa và bán hàng bằng sự tử tế

Khi máy tính bị mất âm thanh, việc đầu tiên các bạn cần làm cho mình là hãy xác định nguyên nhân dẫn đến lỗi. BƯỚC 1: KIỂM TRA PHẦN